Klubbinformation

BK Wega är en blandad båtklubb dvs med både segel- och motorbåtar. I dagsläget är det ca. 40% segel- och 60% motorbåtar.

BK Wega är en av Mälarens största båtklubbar och har för närvarande ca. 340 medlemmar. Klubbens målsättning är att stimulera friluftsliv på sjön samt medverka till utveckling av båtsport med beaktande av de höga miljökrav som kännetecknas av god marin kompetens.

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) via Mälarens Båtförbund (MBF), detta ger möjlighet till lägre försäkringspremier samt till effektiv bevakning av aktuella händelser. Tidningen Båtliv ingår också för klubbens medlemmar.

Solnedgång från bryggan
Bli medlem!
Aktiviteter
svenskasjosbu 980x240