Medlemsartiklar

Artikel Pris
Vimpel 150 kr 
T-Shirt 100 kr
Nyckeltagg 150 kr

Försäljning
Försäljning av medlemsartiklar sker på klubbholmen St. Granskär av klubbholmsvärdarna. Eventuelt kan även försäljning ske av någon i styrelsen.

Bli medlem!
Aktiviteter
svenskasjosbu 980x240