Ungdomskommittén

Det största evenemanget som ungdomskommitten håller i är midsommarfirandet på Stora Granskär. Barn och ungdommarna håller i blomplockningen och klär midsommarstången. Vidare arrangeras 5-kamp för dessa på eftermiddagen.

Man anordnar även andra aktiviteter under säsongen på Granskär och dessa meddelas på hemsidan så alla barn och ungdommar, håll utkik!

I år leds undgomskommittén av Jeanette Hallgren och Elionor Schmidt.

Bli medlem!
Aktiviteter
svenskasjosbu 980x240