Information om klubbstuga & klubbvärdar

Tyvärr har klubbens klubbvärdsstuga drabbats av stora vattenskador och vi har tvingats riva ur stora delar vattenskadat material och låtit en avfuktare torka ur resten. Nu ska stugan inspekteras innan reparationen kan påbörjas. Försäkringsbolag är inkopplat och byggentreprenör har fått uppdrag. Vi försöker driva på ärendet så mycket det går, men tvingas släppa förhoppningen att stugan kommer att stå färdig till midsommar, vilket vad den första planen. Vi styr inte över detta.

Det innebär inte bara att klubbvärdsstugan är avstängd under sommaren, men även att våra klubbvärdar inte kommer att kunna utföra sitt uppdrag. 

Vi sätter vår tilltro till alla medlemmar och särskilt de som är välbekanta med Granskär, kan hjälpas åt att hålla ordning, trivsel och stämning på topp ute på vår fina klubbholme i sommar.

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega Västerås
c/o Martin Edlund
Lillåuddsallén 5
722 10 Västerås

Social