Ungdomsgruppen

Bkwega

Det största evenemanget som ungdomskommitten håller i är midsommarfirandet på Stora Granskär. Barn och ungdommarna håller i blomplockningen och klär midsommarstången. Vidare arrangeras 5-kamp för dessa på eftermiddagen.

Man anordnar även andra aktiviteter under säsongen på Granskär och dessa meddelas på hemsidan så alla barn och ungdommar, håll utkik!

I år leds undgomskommittén av Jeanette Hallgren och Elionor Schmidt.

Jeanette Hallgren

Elionor Schmidt

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega
c/o Martin Edlund
Ormbergsgatan 15
724 62 Västerås

Social