Landström

För Er som köper landström tillsammans med årsavgiften kostar det 300 kr per säsong.

Köper man landström efteråt kostar det 400 kr per säsong.
Avgift per dygn är 50 kr och betalas på Granskär till klubbvärdar, swishas eller läggs i bössorna.

Läs här om regler gällande landström

Swish betalning sker till 123 682 70 34

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega
c/o Martin Edlund
Ormbergsgatan 15
724 62 Västerås

Social