Midsommar på Granskär

Efter två år av restriktioner och social distans hoppas vi på stor uppslutning till Granskärs midsommarfirande. Enligt tradition håller vår ungdomskommitté i aktiviteter för barnen, och festkommittén bjuder alla på fika med kaffe, saft och tårta. Se programmet här.

Ingen anmälan behövs, det brukar bli härligt trångt mellan båtarna, men vi hjälps åt att se till att alla som vill får plats! Klubben tar ut en avgift på 150 kr/båt för att täcka kostnader för förtäring och aktiviteter. Välkomna!

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega Västerås
c/o Martin Edlund
Lillåuddsallén 5
722 10 Västerås

Social