Info ang Tosteröbron, Strängnäs

Som framgår från MBF´s hemsida kommer Tosteröbron under en period endast öppnas för båttrafik tre gånger per dygn. Detta för att minska risken för att bron fastnar i öppet läge. Från och med 23 juni kommer bron att öppnas för båttrafik vid tre tillfällen: klockan 09.10, 12.10 och 18.10.
Detta är ett sätt för att förebygga problemen och minska risken för att trafikanter drabbas av störningar. Strängnäs kommun gör allt de kan för att åtgärda problemen, både på kort och lång sikt. Motorbåtar har möjlighet att passera under det fasta norra spantet som medger en höjd upp till 4 m vid normal vattenstånd. Senare under sommaren sker ett arbete nattetid där byte av motor och omprogrammering av frekvens-omvandlaren ingår.

Båtklubben Wega, Västerås

Adress


Båtklubben Wega Västerås
c/o Martin Edlund
Lillåuddsallén 5
722 10 Västerås

Social